ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ ПО БДП

Предназначение: Курсът е предназначен за обучението на членовете на училищните комисии по БДП.

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:
– изброявате основните дейности на комисията по БДП;

– обяснявате параметрите на средата за обучение по БДП;
– изграждате среда за обучение по БДП;
– изготвяте училищен план за обучението по БДП;
– изготвяте регламент на училищно състезание по БДП;
– изготвяте правилник за ученически патрули;
 – привличате спонсори за материално осигуряване обучението по БДП.

Модули:
1. Ролята на училищните комисии в изграждането на среда за обучението по БДП в училище и детската градина.
2. Функции на училищните комисии в системата за обучение по БДП.
3. Изготвяне на план за работата на училищната комисия.
4. Изготвяне на регламент за провеждане на състезание по БДП на ниво клас и училище.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
За 1-12 клас:
1. Достъп до ресурсните в сайта по БДП

2. Методиката за обучение на децата и учениците по БДП. 
3. Примерен план за обучението по БДП.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контролзадачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна