Предлагаме на Вашето внимание електронен сборник

„Тестове по Бeзопасност на движението по пътищата за 1-12 клас“

Настоящият сборник съдържа 1 298 проблема (въпроси, казуси, задачи и т.н.) по безопасност на движението, с помощта на които могат да се измерват декларативните знания (познавателни структури) от първи до дванадесети клас.

При съставянето му са използвани дидактическите задачи, разработвани от учителите в курсовете по Методика на обучението по БДП в детската градина и българското училище, организирани от преподавателите на Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София.

Сборникът ще даде възможност на класните ръководители лесно, бързо и успешно да конструират дидактически тестове за входящ, текущ и краен контрол на декларативните познавателни структури по БДП на всеки ученик.

Страници: 275

Цена: 49.00 лв.

СБОРНИКЪТ Е БЕЗПЛАТЕН ЗА КУРСИСТИТЕ,

ЗАПИСАНИ В НАШИТЕ КУРСОВЕ ПО БДП!

Можете да го свалите от ТУК!
Инструкция за инсталиране