Проектиране на STEM урок

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на умения за разработване и реализиране на учебни сценарии в STEM урок; овладяване на ефективни STEM инструкция в класната стая. Курсът предоставя знания за STEM дигитални компетенции, STEM методи и модели в клас; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно. Разглеждат се и функциите на STEM технологии при проектиране на примерна рамка за STEM урок. Практическата работа е свързана с разработването на учебно съдържание в среда на софтуерната платформа BlackBoard. Всеки курсист разработва курсова задача: „Индивидуален план за STEM урок“, STEM идея, интегрирана с дисциплината, по която е преподавател.

В обучението ще отговорим на Вашите въпроси:

Как да планирам и реализирам   ефективен STEM урок?

Как да използвам в урока  STEM  технологии и игри за ангажиране на  учениците за прилагане на научни умения?

Всеки обучаем има достъп до примерна рамка за създаване на STEM сценарий, виртуална библиотека със STEM технологии, ресурси с примерни STEM  сценарии по предметни области.

Преминалите обучение ще придобият знания за да могат да:
– Проектират индивидуален план за STEM урок;
– Организират познавателната дейност на обучаемите, като интегрират дигитални STEM умения в урока.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна