Решаване на конфликти между децата и учениците чрез арттерапевтични методи

(1 кредит) – 20-21 април 2024
(от 9:00 часа по 4 учебни часа на ден)

Програмата е предназначена за учители Детски градини и учители от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в РУО.
Гневът е нормална емоция за всички нас. Децата и подрастващите често нямат необходимия контрол над импулсите си, за да се справят с гнева, и могат лесно да превърнат една ситуация в агресивна.
В обучението  ще се докоснете до травмите от детството, ще придобиете нови емоционални компетенции и ще пренесете успешно наученото в ежедневните конфликтни ситуации в училище.

Програмата съдържа следните модули:
 – Диагностика на агресивното поведение.

 – Емоционална интелигентност.
 – Асертивни педагогически методи за индивидуална  и групова работа.
 – Повишаване на родителската компетентност.

– Видове конфликти
– Календар и кутия на емоциите, карта на желанията
– Корени на детската агресия
– Куклотерапия
– Пясъчна терапия
– Смехотерапия

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– диагностицират жертвите на училищно насилие и тормоз.

– определят нуждата от специализирана подкрепа за личностно развитие на децата и учениците претърпели ситуации на училищно насилие.
– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията.
– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители.
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Обучението ще се проведе в две части:

1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 20-21 април 2024 г. (от 9:00 часа по 4 учебни часа на ден). Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 55 лв.
!!! За група над 10 курсиста – 50 лв. на курсист !!!

За заявяване на участие натиснете ТУК!

С тази заявка можете да запишете до 10 курсиста. Ако групата е по-голяма, молим да се свържете с нас по  телефона.

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК“
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255