ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ЗА ВСЕКИ СТАТУС ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА
НА УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ

ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА:

1. Формиране на умения за дефинирани на проблеми, които да създават условия децата активно да наблюдават и изучават пътната среда.
2. 
Създаване условия възпитанието и обучението по БДП да се извършва на базата на личния опит на децата и учениците.

ПРИМЕР:

1. СТАТУС “Аз отивам на училище с придружител”:

  • Когато идваш на училище помоли родителя, които те придружавада ти обясни къде е най-безопасно да пресичате улиците по маршрута от дома до училище;
  • Когато идваш на училище с родителя, които те придружавародителя, пребройте колко пъти пресичате улици на пешеходни пътеки и колко пъти на места без пешеходни пътеки. Помоли го да ти обясни коя е причината налагаща да пресичате на места на които няма пешеходни пътеки;
  • Когато се разхождате с някой от родителите си запомнете покрай какви спирки на обществения транспорт преминавате.

2. СТАТУС “Аз отивам на училище сам”:

  • Идвайки на училище наблюдавай къде пресичат пешеходците. Следващия час ще искаме ни разкажеш какво си наблюдавал;
  • Връщайки се от училище преброй колко от автомобилите дават предимство на пешеходците на пешеходна пътека и колко не дават такова;
  • Когато идваш на училище преброй и запомни през колко кръстовища преминаваш.

3. СТАТУС “Ставам пътник в личното превозно средство на семейството”:

  • Когато се возиш с родителите си във Вашия автомобил наблюдавайте къде пресичат пешеходците. Помоли водача на автомобила да ти обясни кои пресичат правилно и кои не.
  • Когато пътувате с личния автомобил на семейството наблюдавай кой от родителите ти изхвърля боклуци през прозореца;
  • Наблюдавай дали родителят ти управляващ личния автомобил намалява на пешеходни пътеки и дава предимство на пешеходците;
  • Когато с родителите си отидете в друго населено място наблюдавай какви светофари има по кръстовищата.

4. СТАТУС “Ставам пътник в обществения транспорт”:

  • Когато идваш на училище с градски автобус наблюдавай кои от пътниците се блъскат при качване или слизане;
  • Когато се возиш в трамвая наблюдавай и преброй, колко от пътниците стоят на опасните места в него?;
  • Когато изчакваш автобуса на спирката наблюдавай кои от чакащите стоят на безопасните и места и кои на опасните?

5. СТАТУС “Велосипедист”:

  • Открий кои са местата за управление на велосипед във Вашия квартал;
  • Наблюдавай кои от твоите приятели подават сигнали за маневра при управлението на велосипед в населеното място;
  • Наблюдавай кои от приятелите ти управляват велосипеда на забранените за тях места.

6. СТАТУС “Пешеходец при лоши атмосферни условия и намалена и ограничена видимост”:

  • При мъгла наблюдавай има ли автомобили които се движат без запалени светлини;
  • През зимата привечер когато се връщаш в къщи наблюдавай кои пешеходци са облечени в светли дрехи и кои в тъмни;
  • Наблюдавай почистени ли е леда от тротоарите през зимата;

7. СТАТУС “Пешеходец извън населено място”:

 • Когато сте извън Вашето населено място, на екскурзия или на поход наблюдавай кой къде се движи;
 • Проучи има ли в района на нашето населено място ЖП-прелез;
 • Проучи каква категория са пътищата в района на нашето населено място.