Приобщаващо образование в нестандартна класна стая – Арт педагогика в помощ на учителя (1 кредит)– 11-12 септември 2023

                                                     (от 14 часа по 4 учебни часа на ден)

Програмата е предназначена за учители класни ръководители от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в ИО. Програмата съдържа следните модули:
• Държавен образователен стандарт за приобщаващото образование
• Арт – педагогически методи за индивидуална работа
• Арт –педагогически методи за групова работа
• Арт педагогически методи за работа с родители
• Разработване и защита на курсови задачи.
Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Определят нуждата от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
– усвоят механизми на арт – педагогиката за реализация на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Обучението ще се проведе в две части:

1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 11 и 12 септември 2023 г. (от 14 часа по 4 учебни часа на ден). Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard.

Цена: 55 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Ако попълвате заявката за повече участници е необходимо да им препратите линка за данните, като им препратите мейла за потвърждение,  получен от нас.

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255