Приказната игра като форма за работа в мултикултурна среда (2 кредита) – 18-19 ноември 2023

Курсът е предназначен за учители от всички степени на образователната система; учители, директори и заместник директори в учебни заведения,  Детски градини, инспектори в РУО.

Програмата съдържа следните модули:
• Приказката като инструмент за предаване на знания в педагогиката.
• Играта като средство за емоционално учене.
• Иновативни методи за управление на класната стая в мултикултурна среда.
• Асертивни педагогически методи за индивидуална работа.
• Асертивни педагогически методи за групова работа.
• Повишаване на родителската компетентност.
• Разработване и защита на курсови задачи.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Уча, спортувам, рисувам

Играта е израз на радостта и забавлението. Децата развиват своята личност, позитивното отношение спрямо себе си и реализират потенциала си. Играта отключва креативността и въображението. Тя развива умения като четене, мислене, намиране на решения и подобряване на двигателните умения. Играейки, те се учат да управляват емоциите си и да се справят с тях. Помага им да опознават и разбират света около себе си. С игра, децата придобиват социални умения, учат се да градят взаимоотношения с околните, създават ценности и чувство за етика, сътрудничат си, откривателстват, взимат решения и постигат цели.
Ученето през призмата на играта решава един важен проблем при днешните деца, а именно липсата на концентрация. Състезателният характер на играта помага на учениците да поддържат мотивацията си да бъдат истински добри в нещо. Игрите, които им позволяват да оценят знанията си сами за себе си им дават и базисните за новото време социални умения по отношение на комуникацията и работа в екип.
Децата изпитват естествен интерес и любопитство към заобикалящия ги свят. Чрез играта с карти насърчихме и използвахме тяхната любознателност. Когато ученето е забавно, апетитът за още се изостря, така че очаквайте продължение.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Използват приказката и играта като помощни инструменти в педагогическата дейност.
– Чрез иновативни методи да превърнат класната стая в желана територия за ученика.
– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията.
– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители.
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.
– Да използват ресурсите на всяко дете за постигането на заложените педагогически цели.

Обучението ще се проведе в две части:

1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 18 и 19 ноември 2023 г. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard.

Цена: 75 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255