ПРЕПОДАВАНЕ И ФАСИЛИТИРАНЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
(2 кредита) – 09-10 септември 2021

Курсът е предназначен за формиране на умения за фасилитиране в учебния процес. Фасилитирането се разглежда, като елемент на преподаването, подпомагащо формирането на „меки  умения“ у учениците (самоорганизация, самоконтрол, планиране, работа в екип, комуникативни умения и т.н), които са необходима предпоставка за успешна реализация.
Фасилитирането като дейност, която се използва от преподавателя изисква и умения за планиране и организиране на обучението, не като съвкупност от уроци, а като дейности (крайни резултати), които трябва да усвоят обучаемите.
Практическото обучение се състои в разработването на „План за обучението по дисциплина“, съдържащ дейностите, които трябва да усвоят обучаемите, и сценарий за формирането на всяка дейност. Целта на курса е формиране на основните умения за фасилитиране.
В курса ще придобиете знания и ще можете да:
– обяснявате със свои думи на понятията фасилитатор и фасилитиране;
– обяснявате със свои думи на мястото на фасилитирането в процеса на преподаване;
– изброявате уменията, които трябва да притежава фасилитатора;
– обяснявате в кои дейности могат да използват фасилитирането, като елемент на преподаването;
– разработвате план за обучението, като съвкупност от дейности (крайни резултати), които трябва да усвоят обучаемите;
– преподавате с фасилитиране.
Всеки участник получава безплатни учебни материали.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 09 и 10 септември 2021. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 75 лв.

За да се запознаете с нашата Декларация за защита на личните данни натиснете ТУК!

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение. Ако попълвате заявката за повече участници е необходимо да им препратите линка за данните, като им препратите мейла за потвърждение,  получен от нас.

След като заплатите таксата за курса, най-късно 3 дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка – натиснете ТУК!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК“
“Алианц Банк България” АД
BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255