ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Предназначение: Курсът е предназначен за обучението на директори.

В курса Вие ще придобиете знания за:
1. Пътнотранспортните произшествия с деца и тяхната правна защита.

2. Изграждане на система от цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и средното училище.
3. Организация и управление на обучението по БДП.
4. Функции на класните ръководители и комисиите по БДП.
5. Контролът в училище на обучението по БДП.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
За 1-12 клас:
1. Достъп до ресурсите в сайта по БДП

2. Методика за обучение на децата и учениците по БДП.
3. Сборник с тестове по БДП за 1-12 клас.
4. Примерен план за обучението по БДП.
5. Примерни задачи по БДП.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home).

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна