ТУ-СОФИЯ
(Факултет и Колеж – Сливен, Транспортен факултет – София)
съвместно с фирма Дидакта-Консулт
организират традиционните

ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ИНСТРУКТОРИ
на всеки четири години
Цена за един курсист в група от 10-15 човека е 120 лева

Курсовете се провеждат смесено:
16 часа присъствено в съответното населено място или он-лайн в ТИЙМС и 16 часа дистанционно в платформата BlackBoard.
В тях Вие ще се запознаете със среди за обучение и инструменти, с помощта на които можете да индивидуализирате обучението.

График с обявени дати и записване в он-лайн курсовете ТУК!

За допълнителна информация и заявяване на курсове на телефони:
Сливен – 044667128 Димка Русева, София – 0886321372 – Дурхан Салиев