Методика на обучението по

компютърно моделиране 3-ти и 4-ти клас

Предназначение: Курсът е предназначен за учители, които ще преподават (или вече преподават) Компютърно моделиране в 3-ти и 4-ти клас.

Подпомага учителите преподаващи КМИТ в 5-7 клас, като им дава необходимите знания да направят прехода за Компютърно моделиране от 4 кл. към 5 кл.

Обучението включва използване на програма Scratch и платформата Сode.org. Удостоверението, което получават след завършване на курса, дава право на тези учители да преподават Компютърно моделиране и в 3-ти и в 4-ти клас.

В този курс ние ще Ви покажем:
1. Как да използвате Методиката „Учене чрез правене“ (Learning by doing). Тя поставя в центъра на обучението учениците. Основни инструменти за организация на учебния процес са плановете за формиране на познавателните структури в клас и Индивидуалният план за самостоятелна работа в къщи.

2. Как да организирате обучението на Вашите ученици под формата на планове за самостоятелна/групова работа в клас и как да организирате обучението им като самостоятелна работа у дома.
3. Как да изградите среда за учене по Компютърно моделиране в трети и четвърти клас, което включва:
– създаване на преподавателски акаунт и класна стая във визуална среда за програмиране Scratch за работа онлайн, както и създаване на акаунти на Вашите ученици;
– създаване на преподавателски акаунт и класна стая в платформата Code.org за работа онлайн, както и създаване на акаунти на Вашите ученици;
– инсталиране на програма Scratch версия 2 и/или 3 на компютрите на Вашите ученици, за да работят с програмата, когато не са онлайн;
–  инсталиране на учебниците по “Методика на обучението по дисциплината “Компютърно моделиране“ в 3-ти клас и 4-ти клас”.
4. Как да запознаете учениците си с дигиталните устройства и как правилно да управляват дигиталната си идентичност, което включва:
– изброяване на основните компоненти на стационарните и мобилните дигиталните устройства;
– обясняване, със свои думи, как да въвеждат информация в съответното дигитално устройство, къде да следят за изходната информация на съответното дигитално устройство, както и на включени към него изходни устройства;
– демонстриране на умения за започване и приключване на работа с конкретно устройство;
– изброяване на основните проблеми, свързани със здравословното състояние на човека, които могат да възникнат при използването на дигитални устройства, както и правилата за предотвратяване на физическа преумора и травми след продължителна работа в дигитална среда;
– създаване на личен аватар в среда за управление на учебния процес;
– обясняване на разлика между дигитална и физическа идентичност;
– изброяване на основните заплахи в дигитална среда, както и правилната реакция при заплахи в дигитална среда.
5. Как да използвате сайта code.org в часовете си, което включва:
– подреждане на части от изображение с хартиен пъзел и подреждане  на части от цяло изображение във визуална среда;
– придвижване на обект по мозайка чрез блокове за движение;
– посочване на правилното подреждане на блокове в указана последователност;
– даване на примери за повтарящи се действия от ежедневието;
– сглобяване на крайна последователност от блокове, реализиращи цикличен алгоритъм.
6. Как да използвате командите в програма Scratch, за да правят учениците Ви:
– интересни проекти с герои, които си комуникират помежду си, въртят се и се движат в различни посоки;
– анимирани музикални картички за различни поводи;
– анимации по различни теми в зависимост от въображението им.
7. Как да използвате командите в програма Scratch, за да управлявате програмируеми устройства или да използвате сайтове симулатори на програмируеми устройства.
8. Как да използвате командите в програма Scratch, за да конструирате разклонени алгоритми, които са в основата на създаването на образователни игри.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
1. Електронен учебник “Методика на обучението по компютърно моделиране в 3 клас”.
2. Електронен учебник “Методика на обучението по компютърно моделиране в 4 клас”.
3. Учебни планове, видеофилми, раздавателни материали и т.н. от платформата Code.org, преведени от нас.
4. Видео материали в BlackBoard.
5. Задания в BlackBoard.
6. Примерен план за формирането на дадена познавателна структура в часовете в училище.
7. Примерен Индивидуален план за самостоятелна работа у дома.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита.

Цена: 85 лв.

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна