МЕТОДИКА, СРЕДА И СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ”
(2 кредита) – 7, 9 и 11 август 2023

Курсът е предназначен за учители, които преподават или ще преподават дисциплините „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ“.

3 дена от 9,00ч. до 13,00 ч. с една почивка от 15 минути, както следва:

7 август – Компютърно моделиране и ИТ в 5 клас
9 август – Компютърно моделиране и ИТ в 6 клас
11 август – Компютърно моделиране и ИТ в 7 клас

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:

 • Промените репродуктивната методика на обучение с методика „Учене чрез правене“.
 • Планирате учебния процес по дисциплината индивидуално чрез понятието познавателна структура.
 • Дефинирате целите еднозначно и контролируемо.
 • Подбирате учебно съдържание в зависимост от мотивите и възможностите на Вашите ученици.
 • Използвате SCRATCH като език за блоково програмиране.
 • Използвате JavaScript/Python като език за скриптово програмиране.

5 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • KОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; ИНТЕРНЕТ; ЗВУК И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ; СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Създаване на графични изображения с изучаван език за блоково програмиране:
 • създава собствен компютърен герой и код за чертане на изучавани равнинни фигури.
 • Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми:
 • движения на компютърен герой.
 • създава код за анимиране на компютърните герои с подпрограми.
 • усъвършенства съществуващи проекти чрез използване на собствени блокове или подпрограми.
 • Създаване на образователен проект със средствата на изучаван език за блоково програмиране, създаване на компютърни герои с изучаван блоков език:
 • прилага алгоритми за размяна на стойности, броене на елементи, намиране на минимален/максимален от три елемента, подреждане на три елемента по големина.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

6 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ; ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език:
 • видове езици, конкретна среда за програмиране и средства за създаване и изпълнение на код.
 • линеен, разклонен и цикличен алгоритъм, реализиран със средствата на език с блоково програмиране и скриптов текстов език.
 • създаване на компютърен герой и програмирането му.
 • Създаване на анимация със средствата на скриптов текстов език:
 • компютърни герои и графична среда на анимацията.
 • алгоритми за реализация на анимацията.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

7 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ; ИНТЕРНЕТ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Основни типове данни в скриптов текстов език за програмиране:
 • програми, които моделират реални ситуации с използване на различни типове данни.
 • Приложение на циклични конструкции:
 • алгоритъм за решаване на задача
 • Използване на скриптов текстов език за програмиране за реализиране на конкретен проект.
 • Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация.
 • програма за обработка на видео
 • графична и звукова информация, добавяне на ефекти
 • Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видео обекти:
 • Диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част 16 учебни часа) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams.

Обучението ще бъде разпределено в 3 дена от 9,00ч. до 13,00ч. с една почивка от 15 минути, както следва:
7 август – Компютърно моделиране и ИТ в 5 клас
9 август – Компютърно моделиране и ИТ в 6 клас
11 август – Компютърно моделиране и ИТ в 7 клас

Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard.

Цена: 110 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Ако попълвате заявката за повече участници е необходимо да им препратите линка за данните, като им препратите мейла за потвърждение,  получен от нас.

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена, името на курса и училището. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД
BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315


Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255