МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ (2 кредита) – 29-30 април 2023

Предназначение: 

Курсът е предназначен към развитие на умения за разработване, конструиране, използване на дидактически тестове и оценяване на резултатите от тях.

Вие ще придобиете знания за:

– Разработването на дидактически тестове адекватни на целите на обучение.
– Видовете тестове за учебни постижения, които се използват в процеса на обучение.
– Етапите за конструиране на дидактически тестове.
– Атрибутите на тестовите айтеми (проблеми за решаване).
– Видовете проблеми за решаване в зависимост от метода за отговори.
– Разработвате проблеми за решаване.
– Етапите за оценяване на дидактическите тестове.
– Разработване йерархичен модел на преподаваната от Вас дисциплина.
– Промяна на репродуктивната методика на обучение с методика „Учене чрез правене“.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАТФОРМА СмарТест, даваща супер сили на българските учители. чрез нея те могат да:
– създават тестове по избран предмет и клас за секунди;
– мигновено да оценяват учениците със собствена скала;
– намалят преписването и проверят реално знанията на учениците;
създават различни групи от тест за секунди, готови за принтиране и използване в час;
– генерират количествен анализ от изпити за секунда;
– получат мигновено резултати от анкета за тормоз за всеки клас и сумарно за цялото училище.

Обучението ще се проведе в две части:

1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 29 и 30 април 2023. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 75 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Ако попълвате заявката за повече участници е необходимо да им препратите линка за данните, като им препратите мейла за потвърждение,  получен от нас.

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена, името на курса и училището (ако работите). Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

В платежното задължително попълнете трите си имена, името на курса и училището (ако работите). Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255