МЕТОДИКА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ (2 кредита) – 17-18 февруари 2024

Предназначение: 

Курсът е предназначен към развитие на умения за разработване, конструиране, използване на дидактически тестове и оценяване на резултатите от тях.

Вие ще придобиете знания за:

– Разработването на дидактически тестове адекватни на целите на обучение.
– Видовете тестове за учебни постижения, които се използват в процеса на обучение.
– Етапите за конструиране на дидактически тестове.
– Атрибутите на тестовите айтеми (проблеми за решаване).
– Видовете проблеми за решаване в зависимост от метода за отговори.
– Разработвате проблеми за решаване.
– Етапите за оценяване на дидактическите тестове.
– Разработване йерархичен модел на преподаваната от Вас дисциплина.
– Промяна на репродуктивната методика на обучение с методика „Учене чрез правене“.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАТФОРМА СмарТест, даваща супер сили на българските учители. чрез нея те могат да:
– създават тестове по избран предмет и клас за секунди;
– мигновено да оценяват учениците със собствена скала;
– намалят преписването и проверят реално знанията на учениците;
създават различни групи от тест за секунди, готови за принтиране и използване в час;
– генерират количествен анализ от изпити за секунда;
– получат мигновено резултати от анкета за тормоз за всеки клас и сумарно за цялото училище.

Обучението ще се проведе в две части:

1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 17-18 февруари 2024. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 75 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

С тази заявка можете да запишете до 10 курсиста. Ако групата е по-голяма, молим да се свържете с нас по телефона – 0892 230 948, 0887 303 255.

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255