МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 3-ти и 4-ти КЛАС (2 кредита) – 27-28 април 2024 г.

Курсът е предназначен за учители, които ще преподават (или преподават) Компютърно моделиране в 3-ти и 4-ти клас.

Подпомага учителите, преподаващи КМИТ в 5-7 клас, като им дава необходимите знания да направят прехода за Компютърно моделиране от 4 клас към 5 клас.

Обучението включва използване на програма Scratch и платформата Сode.org. Удостоверението, което получават след завършване на курса, дава право на тези учители да преподават Компютърно моделиране и в 3-ти и в 4-ти клас.

В този курс ние ще Ви покажем:
1. Как да използвате Методиката „Учене чрез правене“ (Learning by doing). Тя поставя в центъра на обучението учениците. Основни инструменти за организация на учебния процес са плановете за формиране на познавателните структури в клас и Индивидуалният план за самостоятелна работа в къщи.

2. Как да организирате обучението на Вашите ученици под формата на планове за самостоятелна/групова работа в клас и как да организирате обучението им като самостоятелна работа у дома.
3. Как да изградите среда за учене по Компютърно моделиране в трети и четвърти клас, което включва:
– създаване на преподавателски акаунт и класна стая във визуална среда за програмиране Scratch за работа онлайн, както и създаване на акаунти на Вашите ученици;
– създаване на преподавателски акаунт и класна стая в платформата Code.org за работа онлайн, както и създаване на акаунти на Вашите ученици;
– инсталиране на програма Scratch версия 3 на компютрите на Вашите ученици, за да работят с програмата, когато не са онлайн;
–  инсталиране на учебниците по “Методика на обучението по дисциплината “Компютърно моделиране“ в 3-ти клас и 4-ти клас”.
4. Как да запознаете учениците си с дигиталните устройства и как правилно да управляват дигиталната си идентичност, което включва:
– изброяване на основните компоненти на стационарните и мобилните дигиталните устройства;
– обясняване, със свои думи, как да въвеждат информация в съответното дигитално устройство, къде да следят за изходната информация на съответното дигитално устройство, както и на включени към него изходни устройства;
– демонстриране на умения за започване и приключване на работа с конкретно устройство;
– изброяване на основните проблеми, свързани със здравословното състояние на човека, които могат да възникнат при използването на дигитални устройства, както и правилата за предотвратяване на физическа преумора и травми след продължителна работа в дигитална среда;
– създаване на личен аватар в среда за управление на учебния процес;
– обясняване на разлика между дигитална и физическа идентичност;
– изброяване на основните заплахи в дигитална среда, както и правилната реакция при заплахи в дигитална среда.
5. Как да използвате сайта code.org в часовете си, което включва:
– подреждане на части от изображение с хартиен пъзел и подреждане  на части от цяло изображение във визуална среда;
– придвижване на обект по мозайка чрез блокове за движение;
– посочване на правилното подреждане на блокове в указана последователност;
– даване на примери за повтарящи се действия от ежедневието;
– сглобяване на крайна последователност от блокове, реализиращи цикличен алгоритъм.
6. Как да използвате командите в програма Scratch, за да правят учениците Ви:
– интересни проекти с герои, които си комуникират помежду си, въртят се и се движат в различни посоки;
– анимирани музикални картички за различни поводи;
– анимации по различни теми в зависимост от въображението им.
7. Как да използвате командите в програма Scratch, за да управлявате програмируеми устройства или да използвате сайтове симулатори на програмируеми устройства.
8. Как да използвате командите в програма Scratch, за да конструирате разклонени алгоритми, които са в основата на създаването на образователни игри.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
1. Електронен учебник “Методика на обучението по компютърно моделиране в 3 клас”.
2. Електронен учебник “Методика на обучението по компютърно моделиране в 4 клас”.
3. Учебни планове, видеофилми, раздавателни материали и т.н. от платформата Code.org, преведени от нас.
4. Видео материали в BlackBoard.
5. Задания в BlackBoard.
6. Примерен план за формирането на дадена познавателна структура в часовете в училище.
7. Примерен Индивидуален план за самостоятелна работа у дома. 

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 27 и 28 април 2024 г. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 85 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

С тази заявка можете да запишете до 10 курсиста. Ако групата е по-голяма, молим да се свържете с нас по телефона – 0892 230 948, 0887 303 255.

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Три дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Начин на завършване:
Избирате един клас  – 3-ти или 4-ти (този, в който преподавате или ще преподавате следващата година).
За 3 клас:
1. Да разработите 4 задания (по Ваш избор) от познавателни структури 7, 8 или 9.
2. Да адаптирате плана за формиране на дадена познавателна структура към възможностите на Вашите ученици. Това означава промяна на задания с по-прости или по-сложни. Ако няма нужда от адаптиране, може да ползвате примерния план.
3. Да адаптирате индивидуалния план за самостоятелна работа у дома към възможностите на Вашите ученици. Това означава промяна на задания с по-прости или по-сложни. Ако няма нужда от адаптиране, може да ползвате примерния план.
Ще получите разработени примерни планове, които ще можете да използвате.
За 4 клас:
1. Да разработите 3 задания (по Ваш избор) от познавателни структури 5, 6 или 8.
2. Да адаптирате плана за формиране на дадена познавателна структура към възможностите на Вашите ученици. Това означава промяна на задания с по-прости или по-сложни. Ако няма нужда от адаптиране, може да ползвате примерния план.
3. Да адаптирате индивидуалния план за самостоятелна работа у дома към възможностите на Вашите ученици. Това означава промяна на задания с по-прости или по-сложни. Ако няма нужда от адаптиране, може да ползвате примерния план.
Ще получите разработени примерни планове, които ще можете да използвате.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255