МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – ПЪРВОНАЧАЛЕН (2 кредита)
– 09-10 декември 2023

Уважаеми колеги!

За съжаление местата за този курс са изчерпани!
Можете да получите информация и да направите заявка за новите ни дати на 13 и 14 януари 2024 ТУК!