МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – ПЪРВОНАЧАЛЕН (1 кредит)
– 2 септември 2024

Курсът е за начална квалификация и е предназначен за класни ръководители и преподаватели в  Детски градини и училища, които преподават или ще преподават БДП.

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:
1. Дефиниране на учебните цели индивидуално в съответствие с глобалната цел „ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА И ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ДА СЕ ОПАЗИМ ЖИВИ НА ПЪТЯ“, като крайни резултати, които трябва да постигнат Вашите ученици.
2. Изграждате среда за учене по БДП.
3. Планирате индивидуално обучението на Вашите ученици.
4. Организирате обучението като самостоятелна или групова работа в клас и самостоятелна работа в пътната средата на населеното място, в което живеят играят и се учат.

Тази методика е „Учене чрез правене“ (Learning by doing). Тя поставя в центъра на обучението децата в детската градина и учениците. Индивидуализация на обучението се постига със статуса на всяко дете и ученик в пътната среда и населеното място.

В курса ще се научите да разработвате основни инструменти за постигане на поставената цел. Тези инструменти са:
1. „Проблеми за самостоятелна работа за всеки статус извън училище“ – предназначени за децата и учениците и техните родители.
2. „План за обучението“ в съответната група на детската градина и 1-12 клас – предназначен за децата, учениците и техните родители.
3. „Писмена атестация“ за постигнатите цели от всяко дете и ученик – предназначена за децата, учениците и техните родители.
4. „Конструирането на дидактически тестове“ за диагностика на знанията на децата и учениците – резултатите от тестове са предназначени за децата, учениците и техните родители.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
За 1-12 клас:
1. Учебник “Методика на обучението на децата и учениците  по БДП”.
2. Сборник с над 1300 тестове и казуси по БДП за 1-12 клас, подходящи за състезания по БДП.
3. Примерни задачи по БДП: Проблеми за самостоятелна работа на децата и учениците за всеки статус, План за обучението по БДП в съответния клас в училище, Дидактически тест.
За детските градини:
1. Учебник “Методика на обучението на децата и учениците  по БДП”.
2. Сборник с над 1300 тестове и казуси по БЗП за 1-12 клас.
3. Примерни задачи по БДП: Проблеми за самостоятелна работа на децата и учениците за всеки статус, План за обучението по БДП в съответната група на детската градина.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 2 септември 2024 от 9:00 часа. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Всеки курсист ще получи запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 52 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

С тази заявка можете да запишете до 10 курсиста. Ако групата е по-голяма, молим, да се свържете с нас по телефона – 0892 230 948, 0887 303 255.

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Начин на завършване:

За 1-12 клас – разработване на три задачи:
Задача 1. Разработване на проблеми за самостоятелна работа на децата и учениците за всеки статус (извън училище).
Задача 2. Разработване на план за обучението по БДП в съответната група на детската градина или клас на училище.
Задача 3. Конструиране на дидактически тест.
За детската градина – разработване на две задачи:
Задача 1. Разработване на проблеми за самостоятелна работа на децата и учениците за всеки статус (извън училище).
Задача 2. Разработване на план за обучението по БДП в съответната група на детската градина или клас на училище.
Задача 3. Конструиране на дидактически тест.
Ще получите разработени примерни задачи, които ще можете да използвате.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК“
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255