Курс “Механизми за превенция на страхови изживявания при децата и учениците”

Кратко описание на програмата
Програмата е предназначена за учители (класни ръководители) от всички степени на образователната система; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в ИО.

Разполагането с информация и опит в една или друга област ни изпълва с увереност и смелост. Има сфери, в които няма от какво да се страхувате, защото в тях сте достигнали определено ниво на майсторство. Благодарение на знанието и опита вие сте сто процента сигурни в способността си да се справите с всяка ситуация и всеки проблем. От съвременният учител се очакват иновации, завидни умения за работа с родителите, виртуозност по отношение на технологиите. Дали ще се справя? Страхове ни правят колебливи и не ни позволяват да действаме конструктивно. Развиваме склонността да си измисляме предлози, за да не предприемаме решителни действия и в крайна сметка се озоваваме в затворен кръг.

Как да покорим страха?

 • Страхът е бил и си остава най-големият враг на човечеството.

Когато Франклин Д. Рузвелт казва, че „единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх”, той има предвид, че самото чувство на страх е онова, което по-скоро предизвиква стрес и непреодолима тревожност у нас, а не толкова самият плашещ ни обект от действителността. Ако съумеем да развием у себе си кураж и непоколебима самоувереност пред нас се открива свят с нови възможности. Курсът „Детските страхове” е три в едно:

 • Справяне със собствените детски страхове;
 • Разбиране на страховете на децата, с които работим;
 • Преодоляване на страховете при комуникация с авторитети.

По възможностите ви е да научите всичко, което ви е нужно. За щастие куражът може да бъде усвоен както всяко друго нещо. Заповядайте на онлайн обучението на „Дидакта консулт”.

Програмата съдържа следните модули:

 • Как се създава доверителен контакт?
 • Как се раждат страховете?
 • Видове страхове
 • Рецепта против страх
 • Приказката като терапия
 • Работа през кукла
 • Изотерапията на помощ при страхови изживявания
 • Музиката като щит

Преминалите обучение ще придобият знания да:

– определят нуждата от специализирана подкрепа за личностно развитие на децата и учениците /при необходимост/;

– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на страхови изживявания при децата и учениците

– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на децата и учениците

– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Методи на обучение
беседа; презентации; гледане и обсъждане на филми по темата; дискусия; анкета; дидактическа игра; ролеви игри; мозъчна атака; работа в екип; метафорични карти, самостоятелна работа.
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Технически и софтуер: мултимедия; интерактивна бяла дъска; платформа за обучение Блак борд;
Информационни: 1. Мултимедийни презентации. 2. Тестове в Блак борд.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Частично присъствена
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1
Начин на завършване на обучението:
Индивидуална и/или групова задача.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Документ: удостоверение