ДИДАКТА КОНСУЛТ

чрез своя Център за професионално обучение “ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”,

вписан в регистъра “ИПОРК” на МОН, Ви предлага:

курс

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3-ти и 4-ти КЛАС

32 часа (2 кредита)

КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

НИСКИ ЦЕНИ

2 БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИКА

ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Индивидуално обучение: 75 лева

Групово обучение:
Група до
10 обучаеми: 75 лева

Група от 10 до 20 обучаеми: 65 лева

При група над 20 обучаеми цените се договарят допълнително.

Форми на обучение: във ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ, ДИСТАНЦИОННО или ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ в Комплекс “Старосел”, хотел “Каварна” – гр. Каварна, хотел “Нептун” – к.к. “Св. св. Константин и Елена” – гр. Варна, хотел “Фея” – к.к. “Чифлик” – гр. Троян или в избран от Вас град.

 

В курса Вие ще формиране знания за индивидуално планиране и организиране на учебния процес по компютърно моделиране с помощта на визуалната среда Scratch и платформата Code.org,

Електронният учебник съдържа примерни планове на всеки урок (познавателна структура) от учебната програма.

За процеса на обучение Ви предлагаме и видео филми, за всяка познавателна структура (урок), които са предпоставка за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране.

 

За допълнителна информация и заявки се обръщайте към:

Галина Кирилова, тел.: 0892230948, 029585071, didacta@didactaconsult.com

Милена Недева, тел.: 0887303255, mi69@abv.bg

 

Презентация за курса:

https://drive.google.com/file/d/1xr-Ctxz_gI3GEqb3SvTtg6Fq2tCUCVpS/view