Учене чрез правене – методика за учене и формиране на меки умения у обучаемите

Смесеното обучение (Blended Learning) е форма на обучение съчетаващо присъственото (лице в лице) и дистанционното обучение. Това обучение е учене чрез правене, тъй като основна форма и метод за обучение е самостоятелната работа и дейностите са важни, а знанията са средство за решаването им.
Програмата е предназначена да формира знания за планиране, организиране, контрол и оценка индивидуално на всеки ученик. Основен инструмент в методиката на обучение е Индивидуалният план за учение на всеки в клас и у дома.
Важна характеристика на смесеното обучение е средата за обучение.. В съответствие със съвременните информационни технологии средата за обучение се състои от софтуерни инструменти, които позволяват индивидуално обучение и самостоятелна работа на всеки ученик.

Преминалите успешно тази програма ще придобия знания и ще могат да:
– планират смесено обучение по своите дисциплини;
– изграждат среда за смесено обучение;
– представят целите, като крайни резултати, които трябва да постигне всеки ученик с понятието „ познавателна структура“;
– разработват индивидуални планове за обучението в клас;
– използват интерактивни методи за обучение;
– използване на софтуерни инструменти за обучение и общуване „учител-ученик“, „ученик-ученик“;
– разработват и използват диагностични тестове за откриване пропуските в знанията на обучаемите.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255