ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ИНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – СЛИВЕН

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ДИДАКТА КОНСУЛТ – СОФИЯ

 

Организират курс „Методика на обучението по дисциплината „Компютърно моделиране в 3-ти клас“. Курсът е с продължителност 32 часа. Обучението е 16 часа присъствено и 16 часа дистанционно. Присъственото обучение е в учебното заведение, заявило курса. Дистанционното обучение се провежда от Центъра за дистанционно обучение на Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София с помощта на платформа Blackboard.

Успешно завършилите получават знания за:

 • Методика на обучение по дисциплината;
 • Работа с програма Scratch;
 • Работа в среда за обучение Code.org;
 • Изготвяне на план за организация на обучението;
 • Индивидуално планиране на обучението на учениците по дисциплината;
 • Използването на интерактивни методи в обучението;
 • Организация на самостоятелната работа на учениците по дисциплината.

Материали, които получава всеки курсист:

 • Методическо ръководство;
 • Инсталирана програма Scratch на български език на преподавателския компютър – програмата е разработена от колектив на Масачузетския технологичен институт и се разпространява безплатно;
 • Регистрация в среда за обучение Code.org – разработена от колектив на Масачузетския технологичен институт и достъпът до нея е безплатен;
 • Ръководство с планове на уроци.

Презентация за курса:

https://drive.google.com/file/d/1xr-Ctxz_gI3GEqb3SvTtg6Fq2tCUCVpS/view

Преминалите курса получават Удостоверение за преминато обучение от Техническия университет – София и им се присъждат два квалификационни кредита.

Цена на обучението на един курсист 97 лева. Цената включва: обучение, материали и удостоверение.

 

За справки и записвания:

Сливен, Дора Ненчева тел. 0895586525, ел. поща dora.nencheva@gmail.com.

София, Галина Кирилова, тел. 0892230948, 029585071, ел. поща didacta@didactaconsult.com.