Курс „Информационни и комуникационни технологии в обучението
и работа в дигитална среда – дигитални компетенции“

 

Центърът за професионално обучение „Професия 21 век“ предлага на Вашето внимание квалификационен курс „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда – дигитални компетенции“, който е утвърден и включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/).

Целта на курса е придобиване на знания за ползване на ИКТ в процеса на обучение и организация на обучението в дигитална среда.

Съдържанието на курса се състои от шест модула: „Хардуер и софтуер“; „Операционна система WINDOWS“; „Текстообработка с MACROSOFT WORD“; „Електронни таблици с MACROSOFT EXCEL“, „Изготвяне на презентации с POWERPOINT“; „Дигитална среда INTERNET“.

Формите на обучение в курса са индивидуална и групова. Организацията на курса и в двете форми е 100% индивидуална. Всеки може да избере модулите, по които ще се обучава. Всеки модул е с продължителност 8 часа. Два модула – 16 часа (един кредит). Четири модула – 32 часа (два кредита) и 6 модула – 48 часа (три кредита).

Присъственото обучение (50% от часовете) се провежда във вашето учебно заведение, или във виртуална класна стая. Дистанционното обучение (50% от часовете) се провежда в платформата BKACK BOARD.

Цените за един обучаем са в зависимост от хорариума (кредитите) на курсовете, формата на обучение и броя на курсистите в присъствените курсове.

Индивидуално обучение: 16 часа (1 кредит) – 55 лева; 32 часа (2 кредита) – 75 лева; 48 часа (3 кредита) – 95 лева;

Групово обучение (група от 20 до 30 обучаеми): 16 часа (1 кредит) – 40 лева; 32 часа (2 кредита) – 55 лева; 48 часа (3 кредита) – 70 лева;. При групи под 20 и над 30 обучаеми, цените се договарят допълнително.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Галина Кирилова, тел.: 0892230948, електронна поща: didacta@didactaconsult.com

маг. Милена Недева, тел.: 0887303255, електронна поща: mi69@abv.bg

Имаме координатори в следните градове:

София, Галина Кирилова, тел.: 0892230948, електронна поща: didacta@didactaconsult.com;

Варна и Каварна, маг. Милена Недева, тел.: 0887303255, електронна поща: mi69@abv.bg;

Бургас, доц. д-р Драгомир Добруджалиев, тел.: 0889099038, електронна поща: Dobrudjaliev@abv.bg;

Сливен, доц. д-р Маргарита Тенева, тел.: 0895586517, електронна поща: margaritateneva@abv.bg;

Разград, маг. Ненко Неделчев, тел.: 0876833639, електронна поща: nenich@abv.bg