08-09 октомври 2022
МЕТОДИКА, СРЕДА И СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ” (2 кредита)

15 октомври 2022
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – ОПРЕСНИТЕЛЕН (1 кредит)

15 октомври 2022
ДИЗАЙН НА УРОКА С ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ (1 кредит)

15-16 октомври 2022
МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2 кредита)

22-23 октомври 2022
МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО М
ОДЕЛИРАНЕ 3-ти и 4-ти КЛАС (2 кредита)

12 ноември 2022
STEM базирано обучение – казуси и симулирни ситуации (
1 кредит)

26-27 ноември 2022
Иновативни техники в приобщаващото образование – работа с етнически малцинства и деца със СОП (1 кредит)

14-15 май 2022
МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ (2 кредита)

22 май 2022
ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ ПО БДП (1 кредит)

22 май 2022
ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП за ДИРЕКТОРИ (1 кредит)

11 юни 2022
ДИЗАЙН НА УРОКА С ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ (1 кредита)

26 юни 2022
ПРОЕКТИРАНЕ НА STEM УРОК (1 кредит)

28 юни 2022
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – ОПРЕСНИТЕЛЕН (1 кредит)