23-24 март 2024
МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – ПЪРВОНАЧАЛЕН (2 кредита)

13 април 2024
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – ОПРЕСНИТЕЛЕН (1 кредит)

12 май 2024
ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ ПО БДП (1 кредит)

12 май 2024
ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – за ДИРЕКТОРИ (1 кредит)


16-17 март 2024
АГРЕСИЯ И ЕМПАТИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ – ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ ЧРЕЗ ТВОРЕНЕ (1 кредит)

24 март 2024
ДИЗАЙН НА УРОКА С ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ (1 кредит)

27-28 април 2024
МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 3-ти и 4-ти КЛАС (2 кредита)

Уважаеми колеги, ако желаете да направите групова заявка (над 10 човека) за един или за няколко курса по БДП, молим да изтеглитеЗАЯВКА” от ТУК! иСПИСЪК С УЧАСТНИЦИ” от ТУК!, да ги попълните и да ги изпратите на нашия мейл didacta@didactaconsult.com. Посочете датите, за които желаете да се запишете.  Ако желаете заявка за конкретна дата (извън посочените) за дистанционно, присъствено или изнесено обучение ни потърсете за информация на тел.: 0892 230 948, 0887 303 255