ИНФОРМАТИКА ЗА УЧИТЕЛИ

Предназначение: За преподаватели по математика, физика и дисциплини от професионалната подготовка желаещи да получат правоспособност да преподават Информатика и Информационни технологии.
Краен контрол: дипломна работа

Документ: свидетелство

Форми на обучение: редовно, задочно, дистанционно
Цена: 1100 лв.
Учебен план