ИНТЕРНЕТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО – 32 ЧАСА

Предназначение: Програмата е предназначена за всички участници в образователните процеси. Тя представя мрежовите структури на съвременните стационарни и мобилни компютри, начинът за свързване и обмен, протоколи, шлюзове и маршрутизатори. Представените комуникационни технологии са в основата на разпространяването на данни, информация и знания днес, както и на съвременните образователни технологии. Акцентът е поставен на Интернет-неговата структура, организация, развитие и приложение. Интернет технологиите навлизат много бързо в образованието поради наличните и достъпни ресурси в двете страни на образователните процеси. Обръща се основно внимание на структурата на WEB-пространството: страници, портали и системи, на достъпността и адресацията в Мрежата. Анализират се инструменталните средства за навигация и търсене с техните предимства и недостатъци(браузери,машини за търсене и др.).Оценяват се представените знания и информация, комуникационни и информационни услуги като в основата е сигурността на всички нива на достъп. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна