Дигитални компетенции

Предназначение: Курсът е предназначен за формиране на знания за използване на информационните и комуникационни технологии в обучението и организация на обучението в дигитална среда, чрез формиране на начални компютърни умения по: операционни системи; текстообработка; електронни таблици; презентации; интернет и т.н. Състои се от следните модули: Операционна система Windows; Word; Excel; Power point; Internet; e-mail.
Практическите занятия се провеждат в среда на софтуерна платформа за обучение Black board и се състоят в упражнения за: изготвяне на текстов документ; електронна таблица за успеха на учениците; изготвяне на презентация; проучване в Интернет на библиотеки с учебно съдържание; комуникация в Интернет
Курсът завършва с курсова работа „Презентация на разработените задачи“ и заключителен тест.

Да се формират умения за работа с:
– Windows;
– текстообработваща програма Word;
– програма Excel;
– програма Power point;
– Internet;
Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 48 часа – 3 кредита.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна