ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – ОПРЕСНИТЕЛЕН (1 кредит) – 30 януари 2022

Курсът е предназначен за класни ръководители и преподаватели в детските градини, които според изискванията на МОН, на всеки четири години трябва да актуализират знанията си за „Възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП“.

В курса ще актуализирате знанията си по методиката „Учене чрез правене“ във възпитанието и обучението по БДП и ще придобиете знания да разработвате и използвате в процеса на възпитанието и обучението по БДП на интерактивни методи.

Ще придобиете знания и за:
– традиционния и интерактивния модел на обучение;
– най-новата психологическа теория за учене „конструктивизма“, която е и теоретична основа на интерактивното обучение;
– предимствата на интерактивността в обучението;
– недостатъците на интерактивността в обучението;
– основните принципи на интерактивтостта;
– ситуационните методи в обучението;
– дискусионните методи в обучението;
– опитно емперичните методи в обучението.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
1. Методика на обучението на децата и учениците  по БДП.
2. Сборник с над 1300 тестове и казуси по БДП за 1-12 клас.
3. Христоматия по БДП.
4. Цели на обучението по БДП.
5. 9 презентации за най-често използваните интерактивни методи, както за интерактивния модел на обучение.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 30 януари 2021. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 45 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като заплатите таксата за курса, най-късно 3 дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

За да се запознаете с Декларацията за защита на личните данни натиснете ТУК!

За изпращане на данни за удостоверение натиснете ТУК!

Забележка: Ако искате да изпратите данни за няколко участника, можете да не попълвате формуляра за всеки поотделно, а да изпратите на нашия мейл didacta@didactaconsult.com попълнената таблица от следния линк: http://didactaconsult.com/wp-content/uploads/2021/05/OpresnitelenBDP_20062021.xlsx

Начин на завършване:
Разработване на интерактивен метод за обучение по БДП по избор: ролева игра, дискусия, мозъчна атака, решаване на казуси или дидактическа игра.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка – натиснете ТУК!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК“
“Алианц Банк България” АД
BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255