Забележка: Ако плащате за няколко участника, направете общ превод на всички такси.

    ВАЖНО: В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура - цитирайте номера на фактурата!

    СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК“
    “Алианц Банк България” АД
    BIC код: BUINBGSF
    IBAN: BG56BUIN74441095046315