НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ “ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ”Часът е:

BG
Milford Sound in New Zealand
EN
Milford Sound in New Zealand
RU
Milford Sound in New Zealand

КОНФЕРЕНЦИЯ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”

=4) {
$con=mysqli_connect(“localhost”, “dcbdp_nappq”, “N7DNa.O7fK&7”);
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
{
echo “Failed to connect to MySQL: ” . mysqli_connect_error();
}

$sql=”INSERT INTO `dcbdp_nappq`.`user_info` (`Ime`, `Familiq`, `Nauchno_zvanie`, `Mestorabota`, `Naseleno_mqsto`, `Telefon_email`, `Nauchno_napravlenie`, `Tema_doklad`, `Kluchovi_dumi`, `Shte_izpolzvam`, `Uchastie_koneferenciq`, `id`)
VALUES
(‘$_POST[Ime]’,’$_POST[Familiq]’,’$_POST[Nauchno_zvanie]’,’$_POST[Mestorabota]’,’$_POST[Naseleno_mqsto]’,’$_POST[Telefon_email]’,’$_POST[Nauchno_napravlenie]’,’$_POST[Tema_doklad]’,’$_POST[Kluchovi_dumi]’,’$_POST[Shte_izpolzvam]’,’$_POST[Uchastie_koneferenciq]’,’$_POST[id]’)”;

if (!mysqli_query($con,$sql))
{
die(‘Error: ‘ . mysqli_error($con));
}
if( isset($_POST[‘Ime’]) && isset($_POST[‘Familiq’]) && isset($_POST[‘Nauchno_zvanie’]) && isset($_POST[‘Mestorabota’]) && isset($_POST[‘Naseleno_mqsto’]) && isset($_POST[‘Telefon_email’]) &&
isset ( $_POST[‘captcha’] ) && $_POST[‘captcha’] != “” && $_SESSION[‘code’] == $_POST[‘captcha’] )
{
if(get_magic_quotes_gpc())
{
$_POST[‘Ime’] = stripslashes($_POST[‘Ime’]);
$_POST[‘Familiq’] = stripslashes($_POST[‘Familiq’]);
$_POST[‘Nauchno_zvanie’] = stripslashes($_POST[‘Nauchno_zvanie’]);
$_POST[‘Mestorabota’] = stripslashes($_POST[‘Mestorabota’]);
$_POST[‘Naseleno_mqsto’] = stripslashes($_POST[‘Naseleno_mqsto’]);
$_POST[‘Telefon_email’] = stripslashes($_POST[‘Telefon_email’]);
$_POST[‘Nauchno_napravlenie’] = stripslashes($_POST[‘Nauchno_napravlenie’]);
$_POST[‘Tema_doklad’] = stripslashes($_POST[‘Tema_doklad’]);
$_POST[‘Kluchovi_dumi’] = stripslashes($_POST[‘Kluchovi_dumi’]);
$_POST[‘Shte_izpolzvam’] = stripslashes($_POST[‘Shte_izpolzvam’]);
$_POST[‘Uchastie_koneferenciq’] = stripslashes($_POST[‘Uchastie_koneferenciq’]);
}
if(strlen($_POST[‘Ime’])>=2)
{
if(strlen($_POST[‘Familiq’])>=2)
{
$form = false;
(isset($_POST[‘submit’]) && $_POST[‘submit’] == ” Регистрирай “)
?>

Готово! Направихте вашата регистрация! Сега можете да очаквате нашия отговор на пощата си.

Погледнете списъка на заявилите участие!

Smiley face

>>\r\n”;

$headers = ‘From: ‘.$email.”\r\n”.
‘Reply-To: ‘.$email.”\r\n” .
‘X-Mailer: PHP/’ . phpversion();
mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);
mail($email, $email_subject, $email_message, $headers);
mail($email_my, $email_subject, $email_message, $headers);
}
die();
}
else
{
$form = true;
$message = ‘Възникнала е грешка по време на записването.’;
}
}
else
{
$form = true;
$message = ‘Името и Фамилията трябва да са минимум 2 символа.’;
}
}
else
{
$form = true;
}
if($form)
{
if(isset($message))
{
echo ‘

‘.$message.’

‘;
}
?>

Не сте въвели информацията правилно


Име, Фамилия, Научно звание (степен), Месторабота:, Населеното място, Служебен адрес, тел., e-mail са задължителни!

Име:

Фамилия:

Научно звание, степен:


Месторабота:


Населено място:


Електронн поща(e-mail):


Тематични области: (имаш един избор)


Тема на доклада:


Ключови думи:


При изнасяне на доклада ще използвам:
шрайбпроектор
мултимедия
компютър

Участие в конференцията:
доклад
презентация
постер и др.
задочно участие

CAPTCHA

 

Добре дошли в страницата заявка за участие!
Име, Фамилия, Научно звание (степен), Месторабота:, Населеното място, Служебен адрес, тел., e-mail са задължителни!

Име:

Фамилия:

Научно звание, степен:


Месторабота:


Населено място:


Електронна поща/e-mail:


Тематични области: (имаш един избор)


Тема на доклада:


Ключови думи:


При изнасяне на доклада ще използвам:
шрайбпроектор
мултимедия
компютър

Участие в конференцията:
доклад
презентация
постер и др.
задочно участие

CAPTCHA

 

Направи своята заявка за участие!


Полъни полетата внимателно!

© 2014 by SVETOSLAV SLAVKOV. Proudly created with www.nappq.com
LinkedIn © 2014 s.r.slavkov@gmail