Учебно заведение

Град , ул.

Данни за фактура:

Булстат:, Получател:

Лице за контакт: , Тел.

е-майл

Изберете курс: Брой курсисти:

Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата - 2 кредита:
1-7 клас

1-12 клас

Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП - кредита

Планиране, организация и контрол на възпитанието и обучението по БДП - 1 кредит

Членове на училищни комисии по БДП - 1 кредит