Учебно заведение

  Град , ул.  Данни за фактура:

  Булстат:, Получател:

  Лице за контакт: , Тел.

  е-майл  Изберете курс: Брой курсисти:

  Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата - 2 кредита:

  Детски градини

  1-4 клас

  5-7 клас

  5-12 клас

  8-12 клас

  Интерактивни методи във възпитанието и
  обучението по БДП - 2 кредита:

  Планиране, организация и контрол на
  възпитанието и обучението по БДП - 1 кредит:

  Членове на училищни комисии по БДП - 1 кредит:


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]