Учебно заведение

  Град , ул.

  Данни за фактура:

  Булстат:, Получател:

  Лице за контакт: , Тел.

  е-майл

  Изберете курс: Брой курсисти:
  Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата - 2 кредита:
  Детски градини
  1-4 клас
  5-7 клас
  5-12 клас
  8-12 клас
  Интерактивни методи във възпитанието и
  обучението по БДП - 2 кредита:
  Планиране, организация и контрол на
  възпитанието и обучението по БДП - 1 кредит:
  Членове на училищни комисии по БДП - 1 кредит:
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]