Данни за фактура:

  Данни за доставка по Еконт:

  или

  Забележка: Моля, попълнете само едното поле за адрес!
  Ако желаете да вземете Документацията от нашия офис, не попълвайте тази точка, а се обадете на тел. 0892 230 948. Адрес на офиса: София, ул. „Пирин“ 62, ап. 4.

  Процедурата е следната:
  1. Изпращане на Заявката.
  2. Получаване на потвърждение за успешното й подаване на посочения мейл.
  3. Получаване фактура за плащане по банков път на посочения мейл.
  4. Плащане.
  5. Изготвяне на Документацията по реда на заявките.
  6. Изпращане на Документацията по Еконт на посочения в Заявката адрес или получаване от офиса.