РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА:

1. Формиране на умения за планиране дейността на обучаемите.
2. 
Формираме на умения за възпитание и обучение по Безопасност на движение по пътищата без да се преподава, чрез дейността на обучаемите.

ПРИМЕР:

ПЛАН ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В 1-ВИ КЛАС

  1. ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП
  2. СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

ЧАС

ДЕЙНОСТ НА ОБУЧАВАНИТЕ

МЯСТО

МЕТОДИ

СРЕДСТВА

ПЪРВИ СРОК

В ЧАСА НА КЛАСА

1

Изготвяне на таблица с писмена атестация за всеки ученик. Разделяне класа на два (три, четири) отбора. Избор на капитани на отборите.
Формиране познавателна структура (ПС) “тротоар”.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая Наблюдение, демонстрация, дискусии Табла, фолия за шрайбпроектор

Учебни тетрадки Моливи за оцветяване

2

Формиране на ПС “качвам се” и “слизам” на/от тротоара.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
На тротоара, на улица Наблюдение  

3

Формиране на ПС “опасната част на тротоара”.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая Дискусии, демонстрация Табла, фолия за шрайбпроектор
Учебни тетрадки
Моливи за оцветяване

4

Упражнения за различаване на опасната част на тротоара и банкета.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
На тротоара, на улица Наблюдение, демонстрация, дискусии, ролеви игри  

5

Формиране на ПС “банкет” и “платно”.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая Наблюдение, демонстрация, дискусии Табла, фолия за шрайбпроектор
Учебни тетрадки
Моливи за оцветяване Моделиране

6

Упражнения с учениците за различаване на банкет и платно.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
На улица или път Наблюдение, демонстрация, дискусии, ролеви игри  

7

Формиране на ПС “път” и “елементи на пътя”.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая Наблюдение, демонстрация, дискусии Табла, фолия за шрайбпроектор
Учебни тетрадки
Моливи за оцветяване

8

Формиране на ПС “Пътни знаци”.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая Наблюдение, демонстрация, дискусии, ролеви игри, упражнения Табла, фолия за шрайбпроектор
Учебни тетрадки
Моливи за оцветяване Моделиране, кръстословица

В СИП, ЗИП ИЛИ ИЗВЪН КЛАСНИ ФОРМИ

9-10

Моят велосипед. Отивам на училище с велосипед.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.

Класна стая, Спортна площадка

Дискусия, наблюдение, демонстрация, упражнения

Велосипеди състезание
11-12 Оценяване на резултатите постигнати от всеки ученик. Решаване на тестове. Демонстрации на алгоритми.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая, Физкултурния салон   Табла, фолия за шрайбпроектор
Кръстословици
Тестове
Модели

ВТОРИ СРОК

13 Формиране на ПС “кръстовища” и “пешеходни пътеки”, “видове пешеходни пътеки”.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая Наблюдение, демонстрация, дискусии Табла, фолия за шрайбпроектор
Учебни тетрадки
Моливи за оцветяване

14-15

Упражнения на алгоритъма за безопасно пресичане на кръстовища и пешеходни пътеки.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
На улицата Упражнения, наблюдение, демонстрация  

16-17

Формиране на начални умения у децата за определяне от тях на безопасно разстояние и скорост спрямо идващия автомобил, преди да започнат да пресичат.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
В двора на училище, на улицата   Жалони, кегли

18

Формиране на ПС “светофар”, “Автомобилен светофар” и “пешеходен светофар.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класна стая, на улицата Упражнения, наблюдение, дискусии Табла, фолия за шрайбпроектор
Учебни тетрадки
Моделиране на светофар
Моливи за оцветяване

19

Запознаване с “подлез” и “надлез”.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Класната стая Дискусия, наблюдение, Кръстословица

20

Пътни знаци около училище.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
В района на училище Дискусия, наблюдение, демонстрация  

21

Наблюдаване и коментиране поведението на пешеходци при пресичане.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час.
Близо до пешеходна пътека Упражнения наблюдение, демонстрация  

22

Упражнения на децата за безопасно пресичане в реална пътна среда.
Поставяне задачи за самостоятелна работа за следващия час
На улицата Упражнения, наблюдение, демонстрации, дискусии  

23-24

  Класна стая, Спортна площадка