Подробна информация за обучението по БДП в детската градина и училище можете да получите на нашия сайт www.bdp-bg.net.