Методи и техники за успешно партньорство между родители и учители в образователната институция
(1 кредит) – 29-30 август 2024

(по 4 учебни часа на ден)

Курсът е предназначен за учители – детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап; директори и заместник директори на учебни заведения, инспектори в ИО.

Програмата съдържа следните модули:

  • Методи за успешна комуникация
  • Фирмена култура и принадлежност
  • Учителят пред себе си и пред другите
  • Привличане на родителите като партньори
  • Асертивни педагогически методи за индивидуална работа
  • Асертивни педагогически методи за групова работа
  • Повишаване на родителската компетентност
  • Разработване на самостоятелни и/или групови задачи.

Цели на програмата
Преминалите обучение ще придобият знания да:
– се самопрезентират по креативен за целите на образователната институция начин;
– определят нуждата от специализирана подкрепа за личностно развитие на децата и учениците /при необходимост/;
– усвоят и прилагат на практика механизми за превенция на агресията;
– усвоят и прилагат на практика механизми за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и техните родители;
– да използват иновативни техники за въздействие в рамките на образователната среда.

Съотношение между теоретична и практическа част: 30%-70%

Обучението ще се проведе в две части:

1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 29 и 30 август 2024 г. (от 10:00 часа на 29 август и от 09:00 часа на 30 август по 4 учебни часа на ден). Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 60 лв.
Цена без кредит (за помощен персонал и учители, нежелаещи кредит): 45 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

С тази заявка можете да запишете до 10 курсиста. Ако групата е по-голяма, молим да се свържете с нас по  телефона.

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл.

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК“
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255